شاعران ایرانی

اشعار خیام(مجموعه ای از بهترین و زیباترین اشعار)

اشعار خیام…..عُمَر خَیّام نیشابوری (نام کامل: غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر بن ابراهیم خَیّام نیشابوری) (۴۴۰ – ۵۱۷ هجری قمری) که خیامی، خیام نیشابوری، عمر خیام و خیامی النّیسابوری هم نامیده شده‌است،فیلسوف، ریاضی‌دان، ستاره‌شناس و شاعررباعی‌سرای ایرانی در دورهٔ سلجوقی بود. گرچه جایگاه علمی خیام برتر از جایگاه ادبی اوست و لقبش «حجّةالحق» بوده‌است، ولی آوازهٔ وی مدیون رباعیاتش است که شهرت جهانی دارد. رباعیات خیام به بیشترِ زبان‌های زنده دنیا برگردانده شده‌است. آوازهٔ وی در غرب به‌طور مشخص بیشتر مدیون ترجمهٔ ادوارد فیتزجرالد از رباعیات او به زبان انگلیسی است.


فهرست اشعار

برخیز بتا بیا ز بهر دل ما(اشعار خیام)

برخیز بتا بیا ز بهر دل ما
حل کن به جمال خویشتن مشکل ما
یک کوزه شراب تا به هم نوش کنیم
زآن پیش که کوزه‌ها کنند از گل ما

اشعار پروین اعتصامی (مجموعه ای از بهترین و زیباترین اشعار)


چون عهده نمی‌شود کسی فردا را(اشعار خیام)

چون عهده نمی‌شود کسی فردا را
حالی خوش دار این دل پر سودا را
می نوش به ماهتاب ای ماه که ماه
بسیار بتابد و نیابد ما را


گر می نخوری طعنه مزن مستان را

گر می نخوری طعنه مزن مستان را
بنیاد مکن تو حیله و دستان را
تو غره بدان مشو که می می‌نخوری
صد لقمه خوری که می غلام است آن را

(اشعار خیام)

اشعار اخوان ثالث(مجموعه ای از بهترین و زیباترین اشعار مهدی اخوان ثالث)


هر چند که رنگ و بوی زیباست مرا(اشعار خیام)

هر چند که رنگ و بوی زیباست مرا
چون لاله رخ و چو سرو بالاست مرا
معلوم نشد که در طربخانۀ خاک
نقاش ازل بهر چه آراست مرا


ماییم و می و مطرب و این کنج خراب

ماییم و می و مطرب و این کنج خراب
جان و دل و جام و جامه پر درد شراب
فارغ ز امید رحمت و بیم عذاب
آزاد ز خاک و باد و از آتش و آب

(اشعار خیام)


آن قصر که جمشید در او جام گرفت(اشعار خیام)

آن قصر که جمشید در او جام گرفت
آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت
بهرام که گور می‌گرفتی همه عمر
دیدی که چگونه گور بهرام گرفت

اشعار یدالله رؤیایی(مجموعه ای از بهترین و زیباترین اشعار)


ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست(اشعار خیام)

ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست
بی بادهٔ گلرنگ نمی‌باید زیست
این سبزه که امروز تماشاگه ماست
تا سبزهٔ خاک ما تماشاگه کیست


امروز تو را دسترس فردا نیست(اشعار خیام)

امروز تو را دسترس فردا نیست
واندیشهٔ فردات به جز سودا نیست
ضایع مکن این دم ار دلت شیدا نیست
کاین باقی عمر را بها پیدا نیست


ای آمده از عالم روحانی تفت(اشعار خیام)

ای آمده از عالم روحانی تفت
حیران شده در پنج و چهار و شش و هفت
می نوش ندانی ز کجا آمده‌ای
خوش باش ندانی به کجا خواهی رفت

اشعار سپانلو(مجموعه ای از بهترین و زیباترین اشعار محمد علی سپانلو)


ای چرخ فلک خرابی از کینهٔ توست

ای چرخ فلک خرابی از کینهٔ توست
بیدادگری شیوهٔ دیرینهٔ توست
ای خاک اگر سینه تو بشکافند
بس گوهر قیمتی که در سینهٔ توست

(اشعار خیام)


ای دل چو زمانه می‌کند غمناکت(اشعار خیام)

ای دل چو زمانه می‌کند غمناکت
ناگه برود ز تن روان پاکت
بر سبزه نشین و خوش بزی روزی چند
زآن پیش که سبزه بر دمد از خاکت

اشعار حسین منزوی(مجموعه ای از بهترین و زیباترین اشعار)


این کوزه چو من عاشق زاری بوده‌ست(اشعار خیام)

این کوزه چو من عاشق زاری بوده‌ست
در بند سر زلف نگاری بوده‌ست
این دسته که بر گردن او می‌بینی
دستی‌ست که بر گردن یاری بوده‌ست


این کهنه رباط را که عالم نام است

این کهنه رباط را که عالم نام است
وآرامگه ابلق صبح و شام است
بزمی‌ست که واماندۀ صد جمشید است
قصری‌ست که تکیه‌گاه صد بهرام است

(اشعار خیام)

اشعار حمید مصدق(مجموعه ای از بهترین و زیباترین اشعار)


این یک دو سه روز نوبت عمر گذشت(اشعار خیام)

این یک دو سه روز نوبت عمر گذشت
چون آب به جویبار و چون باد به دشت
هرگز غم دو روز مرا یاد نگشت
روزی که نیامده‌ست و روزی که گذشت


بر چهرۀ گل نسیم نوروز خوش است(اشعار خیام)

بر چهرۀ گل نسیم نوروز خوش است
در صحن چمن روی دل‌افروز خوش است
از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است


پیش از من و تو لیل و نهاری بوده‌ست(اشعار خیام)

پیش از من و تو لیل و نهاری بوده‌ست
گردنده فلک نیز بکاری بوده است
هرجا که قدم نهی تو بر روی زمین
آن مردمک چشم نگاری بوده‌ست

مجموعه ای از بهترین و زیباترین اشعار احمدرضا احمدی


چون ابر به نوروز رخ لاله بشست(اشعار خیام)

چون ابر به نوروز رخ لاله بشست
برخیز و به جام باده کن عزم درست
کاین سبزه که امروز تماشاگه توست
فردا همه از خاک تو برخواهد رست


چون لاله به نوروز قدح گیر به دست

چون لاله به نوروز قدح گیر به دست
با لاله‌رخی اگر تو را فرصت هست
می نوش به خرمی که این چرخ کهن
ناگاه تو را چو خاک گرداند پست

(اشعار خیام)

اشعار حسین پناهی(مجموعه ای از بهترین و زیباترین اشعار)


در پردۀ اسرار کسی را ره نیست(اشعار خیام)

در پردۀ اسرار کسی را ره نیست
زین تعبیه جان هیچ‌کس آگه نیست
جز در دل خاک هیچ منزلگه نیست
می خور که چنین فسانه‌ها کوته نیست


در دایره‌ای که آمد و رفتن ماست(اشعار خیام)

در دایره‌ای که آمد و رفتن ماست
او را نه بدایت نه نهایت پیداست
کس می‌نزند دمی در این معنی راست
کاین آمدن از کجا و رفتن به کجاست


دریاب که از روح جدا خواهی رفت(اشعار خیام)

دریاب که از روح جدا خواهی رفت
در پردۀ اسرار فنا خواهی رفت
می نوش ندانی از کجا آمده‌ای
خوش باش ندانی به کجا خواهی رفت


عمری‌ست مرا تیره و کاری‌ست نه راست

عمری‌ست مرا تیره و کاری‌ست نه راست
محنت همه افزوده و راحت کم و کاست
شکر ایزد را که آنچه اسباب بلاست
ما را ز کس دگر نمی‌باید خواست

(اشعار خیام)

مجموعه ای از بهترین و زیباترین اشعار فروغ فرخزاد


گویند کسان بهشت با حور خوش است

گویند کسان بهشت با حور خوش است
من می‌گویم که آب انگور خوش است
این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار
کآواز دهل شنیدن از دور خوش است


می نوش که عمر جاودانی این است(اشعار خیام)

می نوش که عمر جاودانی این است
خود حاصلت از دور جوانی این است
هنگام گل و باده و یاران سرمست
خوش باش دمی که زندگانی این است


هر سبزه که بر کنار جویی رسته‌ست(اشعار خیام)

هر سبزه که بر کنار جویی رسته‌ست
گویی ز لب فرشته‌خویی رسته‌ست
پا بر سر سبزه تا به خواری ننهی
کآن سبزه ز خاک لاله‌رویی رسته‌ست

گلچینی از زیباترین اشعار سیمین بهبهانی


آنان که محیط فضل و آداب شدند(اشعار خیام)

آنان که محیط فضل و آداب شدند
در جمع کمال شمع اصحاب شدند
ره زین شب تاریک نبردند برون
گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند


اجرام که ساکنان این ایوانند

اجرام که ساکنان این ایوانند
اسباب تردد خردمندانند
هان تا سر رشتهٔ خرد گم نکنی
کآنان که مدبرند سرگردانند

(اشعار خیام)

اشعار عباس معروفی(مجموعه ای از بهترین و زیباترین اشعار)


از آمدنم نبود گردون را سود

از آمدنم نبود گردون را سود
وز رفتن من جلال و جاهش نفزود
وز هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود
کاین آمدن و رفتنم از بهر چه بود


ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود

ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود
نی نام ز ما و نی‌ نشان خواهد بود
زین پیش نبودیم و نبد هیچ خلل
زین پس چو نباشیم همان خواهد بود

(اشعار خیام)


این قافلهٔ عمر عجب می‌گذرد(اشعار خیام)

این قافلهٔ عمر عجب می‌گذرد
دریاب دمی که ا طرب می‌گذرد
ساقی غم فردای حریفان چه خوری
پیش آر پیاله را که شب می‌گذرد

مجموعه ای از بهترین اشعار نصرت رحمانی


تا زهره و مه در آسمان گشت پدید(اشعار خیام)

تا زهره و مه در آسمان گشت پدید
بهتر ز می ناب کسی هیچ ندید
من در عجبم ز می‌فروشان کایشان
به زآن‌که فروشند چه خواهند خرید


چون روزی و عمر بیش و کم نتوان کرد

چون روزی و عمر بیش و کم نتوان کرد
دل را به کم و بیش دژم نتوان کرد
کار من و تو چنان‌که رای من و توست
از موم به دست خویش هم نتوان کرد

(اشعار خیام)


کس مشکل اسرار اجل را نگشاد(اشعار خیام)

کس مشکل اسرار اجل را نگشاد
کس یک قدم از دایره بیرون ننهاد
من می‌نگرم ز مبتدی تا استاد
عجز است به دست هرکه از مادر زاد

مجموعه ای از بهترین اشعار بیژن الهی


می خور که ز دل کثرت و قلت ببرد(اشعار خیام)

می خور که ز دل کثرت و قلت ببرد
و اندیشه هفتاد و دو ملت ببرد
پرهیز مکن ز کیمیایی که از او
یک جرعه خوری هزار علت ببرد


یک نان به دو روز اگر بود حاصل مرد

یک نان به دو روز اگر بود حاصل مرد
از کوزه شکسته‌ای دمی آبی سرد
مأمور کم از خودی چرا باید بود
یا خدمت چون خودی چرا باید کرد

(اشعار خیام)


ای دل غم این جهان فرسوده مخور(اشعار خیام)

ای دل غم این جهان فرسوده مخور
بیهوده نه‌ای غمان بیهوده مخور
چون بوده گذشت و نیست نابوده پدید
خوش باش غم بوده و نابوده مخور


دی کوزه‌گری بدیدم اندر بازار(اشعار خیام)

دی کوزه‌گری بدیدم اندر بازار
بر پاره گلی لگد همی زد بسیار
و آن گل بزبان حال با او می‌گفت
من همچو تو بوده‌ام مرا نیکودار


گر باده خوری تو با خردمندان خور

گر باده خوری تو با خردمندان خور
یا با صنمی لاله رخی خندان خور
بسیار مخور ورد مکن فاش مساز
اندک خور و گه گاه خور و پنهان خور

(اشعار خیام)

مجموعه ای از بهترین اشعار غلامرضا بروسان


جامی است که عقل آفرین میزندش

جامی است که عقل آفرین میزندش
صد بوسه ز مهر بر جبین میزندش
این کوزه‌گر دهر چنین جام لطیف
می‌سازد و باز بر زمین میزندش

(اشعار خیام)


در کارگه کوزه‌گری رفتم دوش

در کارگه کوزه‌گری رفتم دوش
دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش
ناگاه یکی کوزه برآورد خروش
کو کوزه‌گر و کوزه‌خر و کوزه فروش

(اشعار خیام)


خیام اگر ز باده مستی خوش باش

خیام اگر ز باده مستی خوش باش
با ماهرخی اگر نشستی خوش باش
چون عاقبت کار جهان نیستی است
انگار که نیستی چو هستی خوش باش

مرور زندگی و آثار میر رضی الدین آرتیمانی (شاعر زیباترین ساقی نامه)


ای دوست بیا تا غمِ فردا نخوریم

ای دوست بیا تا غمِ فردا نخوریم
وین یک دمِ عمر را غنیمت شمریم
فردا که ازین دیرِ فنا درگذریم
با هفت‌هزارسالگان سربه‌سریم

(اشعار خیام)


بر مفرش خاک خفتگان می‌بینم

بر مفرش خاک خفتگان می‌بینم
در زیرزمین نهفتگان می‌بینم
چندانکه به صحرای عدم مینگرم
ناآمدگان و رفتگان می‌بینم

(اشعار خیام)

زندگینامه و اشعار عارف قزوینی به همراه عکس نوشته های بسیار زیبا


من بی می ناب زیستن نتوانم

من بی می ناب زیستن نتوانم
بی باده کشید بار تن نتوانم
من بنده آن دمم که ساقی گوید
یک جام دگر بگیر و من نتوانم

(اشعار خیام)


یک چند به کودکی به استاد شدیم(اشعار خیام)

یک چند به کودکی به استاد شدیم
یک چند به استادی خود شاد شدیم
پایان سخن شنو که ما را چه رسید
از خاک در آمدیم و بر باد شدیم

زندگینامه و اشعار رابعه بلخی (مادر شعر فارسی) بصورت مختصر و مفید


از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن

از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن
فردا که نیامده‌ست فریاد مکن
بر نامده و گذشته بنیاد مکن
حالی خوش باش و عمر بر باد مکن

(اشعار خیام)


برخیز و مخور غم جهان گذران

برخیز و مخور غم جهان گذران
بنشین و دمی به شادمانی گذران
در طبع جهان اگر وفایی بودی
نوبت بتو خود نیامدی از دگران

زندگینامه رودکی(پدر شعر فارسی) بصورت مختصر و مفید


قومی متفکرند اندر ره دین

قومی متفکرند اندر ره دین
قومی به گمان فتاده در راه یقین
میترسم از آن که بانگ آید روزی
کای بیخبران راه نه آنست و نه این

(اشعار خیام)


گاویست در آسمان و نامش پروین

گاویست در آسمان و نامش پروین
یک گاو دگر نهفته در زیر زمین
چشم خردت باز کن از روی یقین
زیر و زبر دو گاو مشتی خر بین


نتوان دل شاد را به غم فرسودن

نتوان دل شاد را به غم فرسودن
وقت خوش خود بسنگ محنت سودن
کس غیب چه داند که چه خواهد بودن
می باید و معشوق و به کام آسودن

(اشعار خیام)


از آمدن و رفتن ما سودی کو

از آمدن و رفتن ما سودی کو
وز تار امید عمر ما پودی کو
چندین سر و پای نازنینان جهان
می‌سوزد و خاک می‌شود دودی کو

(اشعار خیام)

اشعار محمود درویش(مجموعه ای از بهترین و زیباترین اشعار)


از هر چه بجز می است کوتاهی به

از هر چه بجز می است کوتاهی به
می هم ز کف بتان خرگاهی به
مستی و قلندری و گمراهی به
یک جرعه می ز ماه تا ماهی به

(اشعار خیام)


تا کی غم آن خورم که دارم یا نه

تا کی غم آن خورم که دارم یا نه
وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه
پرکن قدح باده که معلومم نیست
کاین دم که فرو برم برآرم یا نه

(اشعار خیام)

اشعار نزار قبانی(مجموعه ای از بهترین و زیباترین اشعار)


از کوزه‌گری کوزه خریدم باری

از کوزه‌گری کوزه خریدم باری
آن کوزه سخن گفت ز هر اسراری
شاهی بودم که جام زرینم بود
اکنون شده‌ام کوزه هر خماری

(اشعار خیام)


ای کاش که جای آرمیدن بودی(اشعار خیام)

ای کاش که جای آرمیدن بودی
یا این ره دور را رسیدن بودی
کاش از پی صد هزار سال از دل خاک
چون سبزه امید بر دمیدن بودی

اشعار هوهانس شیراز(مجموعه ای از بهترین و زیباترین اشعار)


تا چند حدیث پنج و چار ای ساقی

تا چند حدیث پنج و چار ای ساقی
مشکل چه یکی چه صد هزار ای ساقی
خاکیم همه چنگ بساز ای ساقی
بادیم همه باده بیار ای ساقی

(اشعار خیام)


گر آمدنم بخود بُدی، نامدمی

گر آمدنم بخود بُدی، نامدمی
ور نیز شدن بمن بُدی، کی شدمی
به زان نَبُدی که اندر این دیر خراب
نه آمدمی نه شدمی نه بُدَمی

(اشعار خیام)

5/5 - (1 امتیاز)

دنیای ادبیات

دنیای ادبیات دریچه ای ست رو به شعر و فرهنگ و ادب ایران و جهان. برای آشنایی با آثار مکتوب و غیر مکتوب نویسندگان و شاعران، همراه دنیای ادبیات باشید

نوشته های مشابه

1 دیدگاه

  1. شوخیه این جدی نگیرید.نمی دونم خیام بزرگوار چقدر از کوزه و کوزه گری خوشش میومده که اینقدر در رباعیاتش از کوزه استفاده میکرده در جهت نکوهش این دنیای فانی.فکر کنم خونه ش کنار کارگاه کوزه گری بوده.من خودم اهل لاله جین همدانم.که معدن سفال گری در ایرانه.اگه نمی گفتن خیام نیشابوری بوده، قطعا اهلِ لاله جین همدان بوده🤗

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا